Jakt i Sverige – en sport för naturälskare

Hur är det ställt med jakten i dagens Sverige. Vilka regler gäller för jakten och vad behöver du göra för förberedelser innan du ger dig ut i skog och mark? I den här texten försöker vi måla en nyanserad bild av jaktsporten, samt informera de som kan tänkas vara intresserade av att börja jaga.

När det är dags att jaga är det viktigt att komma förberedd – med rätt utrustning blir jakten både mer njutbar och effektiv. En modern jägare är ofta utrustad med jaktradio, GPS, hundförarpaket och diverse lockpipor. Bra jaktredskap och kläder hittar du, till exempel, hos: fahallenjakt.se.

I Sverige finns det runt 300 000 registrerade jägare – och säkert lika många anledningar till varför man tilltalas av jakten som sport. Men en av de vanligaste anledningar till att jaga verkar vara en kärlek till naturen. Jägarna får ett sammanhang där de får vara ute och röra sig i vildmarken. Och jägare hatar inte djur – tvärtom finns det ofta ett genomtänkt etiskt resonemang kring varför jakt är att föredra framför annan köttproduktion. Det handlar framförallt om att jakten är ett mer ekologiskt alternativ och att man får en annan respekt för köttet på tallriken då man sett var det kommer ifrån.

Vad krävs för att bli jägare?

Kanske känner du själv ett sug efter att börja jaga? För att jaga i Sverige krävs det att du tar en jaktlicens. För denna krävs en godkänd jägarexamen – vilken avläggs genom tre praktiska prov i hagelgevär, kulgevär och högvilt, samt en teoretisk skrivning. Du kan välja att läsa teorin på egen hand, men det finns även kurser där du kan få stöd med studierna.

Därefter kan du begära att få ditt jaktkort – vilket också kräver att du betalar en årlig viltvårdsavgift. Dessa pengar går till att bevara och främja den svenska naturen. Det kan även vara en bra idé att ansluta sig till Svenska Jägareförbundet, där ungefär hälften av alla Sveriges jägare är medlemmar. Där kan du komma i kontakt med andra jaktintresserade, och få hjälp med att komma igång själv. Via dem kan du också ordna med försäkringar – både för dig och eventuell jakthund – vilket vi starkt rekommenderar.

Vilka är det egentligen som tar jägarexamen numera? Precis som det finns olika typer av jakt finns det också olika typer av jägare. Låt dig inte avskräckas av upplevda normer – det finns en ökad mångfald inom svensk jakt och idag är, till exempel, över 20 000 av landets jägare kvinnor. Och de blir fler varje år!

Jaktsäsongen och olika typer av jakt

I Sverige sträcker sig jaktsäsongen vanligtvis från sensommaren till tidig vår. Det är dock särskilda bestämmelser, start- och slutdatum, för olika djurarter och områden. Du kan jaga allt från älg till fåglar. Rävar och mårddjur eller kaniner och harar. Jakt förekommer på de flesta ställen i Sverige och den svenska floran och faunan är rik och full av omväxling. Det finns något för alla helt enkelt.

Om du vill veta mer om jakt kan du läsa på Naturvårdverkets hemsida. De utgör Sveriges jaktmydighet och kan säkerligen svara på dina frågor